JZ-A01

产品说明 

1.不锈钢304机身,无明装水管,豪华时尚;         

2.核心转换阀:电磁阀设计;                      

3.四种出水模式:顶喷(花洒头100孔)、侧喷(菱形)、手持花洒(金喆专用)、带妇洗器 旋钮下出水+铜;                      

4.水电分离,铸铝加热系统;                                                

5.显示屏:200*98语音按键,70厘米镜面玻璃;                               

6.功率3.5KW-8.5W可任意调节,节能省电;          

7.电子开关,智能屏;                           

8.机身尺寸:高*宽*厚:1960*220*80MM;