JZ002

产品说明 

配置参数:

1、LED实时显示屏,保养更省心;                                                     

2、水电分离设计,安全可靠;                                

3、高精过滤,出水直接饮用;                       

4、进口滤芯,性能更优越;                                                                      

5、零压技术,安全无忧;

6、100%全新料壳体;                                                           

7、产品尺寸:宽*高*厚=460*400*230MM